Palvelut

RecTec Engineering Oy:n tuotanto perustuu vahvaan kierrätysteknologian osaamiseen ja siihen liittyvien kokonaisratkaisujen toteutukseen. Hankittava ja olemassa oleva teknologia voidaan yhdistää tehokkaaksi toimintakokonaisuudeksi. Tämä varmistetaan RecTecin oman tilauskonepajan räätälöidyllä suunnittelulla ja tuotannolla. Ison kokoonpanohallin ansiosta suuretkin linjastojen elementit voidaan tehdä asennusvalmiiksi.

RecTec Engineering palvelut jaetaan viiteen osa-alueeseen: suunnittelu, tuotanto, asennus ja käyttöönotto sekä ylläpito ja huolto.

Tavoitteena kokonaiskustannusten hallinta

Kierrätysteknologian parissa toimivien yritysten määrä kasvaa ja monet alalla jo toimivat yritykset keskittyvät yhä useammin vain tiettyyn kierrätysteknologian osa-alueeseen tehostaakseen toimintaansa. Samaan aikaan kansalliset ja kansainväliset säädökset muuttuvat tiukemmiksi ja ne rajoittavat teknologian valintaa ja toteutusta.


RecTecin suunnittelutyö käynnistyy yhdessä asiakkaan kanssa raaka-aineiden ja lopputuotteiden määrittelystä ja lakisääteisten määräysten sekä rajoitteiden selvittämisestä. Asiakkaan tarpeet ovat tekemisen keskiössä koko palveluprosessin ajan. Suunnittelussa valitaan käyttötarkoitukseen parhaiten sopivat laitteet, jotka voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi.


RecTec tekee räätälöityjä laitteita itse, niitä voidaan hankkia kolmannelta osapuolelta tai käyttää asiakkaalla olemassa olevaa teknologiaa. Alla esimerkkinä kuvasarja eräästä tehtaan modernisoinnista ennen ja jälkeen.
Ennen
Jälkeen
 
Projektin hankinnat voivat tapahtua asiakkaan tai RecTecin toimesta. Lähtökohtana on aina asiakkaan hankkeen kokonaiskustannusten hallinta.
Asiakasprojekteissa voidaan toteuttaa laitoksen pelkkä suunnittelu tai suunnittelu yhdistettynä mekaniikan toimitukseen, asennukseen ja projektinhallintaan.
 
Laitekokonaisuuksien asennus ja koeajot sovitetaan projektiaikatauluihin siten, että tuotantokatkot ovat mahdollisimman lyhyitä. Laitteiston toimintavarmuus taataan yhdessä asiakkaan kanssa tapahtuvalla laitoksen käynnistämisellä ja tuotantokäytöllä, jossa huomioidaan ylläpito ja huolto.
 

 

Lue lisää tuotteista