Kuva yrityksen työpajasta

RecTec® - kierrätysteknologian moniosaaja

Konepaja perustettiin vuonna 1980 Myllyojan Metalli Oy -nimisenä. Yritys myytiin Kuusakoski Oy:lle vuonna 1988, josta se eriytyi toiminnan laajentumisen myötä jälleen omaksi yritykseksi vuonna 2015. Yrityksen toimiva johto osti Kuusakoskelta Recycling Technologies -yksikön ja perusti RecTec Engineering Oy:n.

MBO-kauppa vapautti RecTecin keskittymään laaja-alaisesti kestävään kehitykseen ympäristönhuollon ja kierrätysteknologian parissa. Yrityksen toiminnan strateginen valinta on kehittää ja suunnitella uutta ja hyödyntää asiakkailla olemassa olevaa teknologiaa siten, että toiminnallinen kokonaisuus toimii joustavasti ja kustannustehokkaasti.

RecTec Engineering suunnittelee koko linjaston tai laitoksen toimintaketjun alusta loppuun saakka, syntyvien jätteiden loppukäsittelyä tai sijoittamista unohtamatta.

RecTecin oma suunnitteluosasto tekee hankkeista esiselvitykset, kuvaa ja visualisoi eri toimintoprosessit, ideoi ja suunnittelee sekä toteuttaa hankkeet. Toteutus voidaan tehdä RecTecin omassa tuotannossa tai yhdessä asiakkaan muiden tuotantolaitteiden toimittajien kanssa. RecTec myös kunnostaa ja modifioi vanhaa kierrätysteknologiaa uuteen käyttöön.

ReTec Engineeringin ehdotonta vahvuutta ovat yrityksen kokenut henkilöstö ja siihen kytkeytynyt alihankkijoiden verkosto, jotka ovat useiden vuosien ajan toimineet yhdessä ja toteuttaneet erilaisia kierrätyslaitosten kehityshankkeita, ja kokonaan uusien laitosten toimituksia Suomessa ja ulkomailla.

Uudistushankkeet voidaan toteuttaa nopealla aikataululla, koska RecTecillä on valmiina useita erilaisia toteutusmalleja, joilla tavoitellut toiminnallisuudet saadaan toteutettua. Käsittelylinjasto voidaan koota valmiiksi yrityksen Heinolan konepajalla.

Historia

1980   Myllyojan Metalli Oy aloittaa toimintansa
1988   Kuusakoski Oy ostaa Myllyojan Metalli Oy:n
2004   Myllyojan Metalli fuusioidaan osaksi Kuusakoski Oy:tä, Recycling Technologies, RecTec
2015   RecTec Engineering Oy aloittaa MBO yrityskaupan jälkeen

 

RecTec Engineering Oy omistajat

Yrittäjä ja toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala
Osakkaat:
Suunnittelupäällikkö Ville Rautiola
Vanhempi suunnittelija Pekka Vainio
Petri Liikanen
Martti Kuusakoski
Kuusakoski Group Oy

Toimimme seuraavien periaatteiden mukaan:

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja materiaalivirrat, joiden perusteella tarjoamme juuri tähän tarpeeseen sopivan ja turvallisen ratkaisun.

LUOTETTAVUUS

Oma suunnittelu (Vertex G4/Autocad) ja laaja-alainen kokemus eri prosesseista ja materiaalivirroista tuovat varmuutta valita kokonaisedulliset ratkaisut, jotka pitävät prosessit pyörimässä luotettavasti, taloudellisesti ja pitkään.

TALOUDELLISUUS

Tunnemme syötemateriaalit ja tuotejakeiden laatuvaatimukset ja myyntikanavat. Näin ollen voimme tarjota kokonaistaloudellisia jalostusprosesseja, joiden avulla yrityksenne menestyy ja sivutuotteiden määrät saadaan minimoitua.