Tuotteet

Tilaustuotekonepajana suunnittelemme ja valmistamme kierrätysteknologialinjastoja asiakkaille avaimet käteen -periaatteella tai valmistamme yksittäisiä räätälöityjä laitteita asiakkaan vaatimusten mukaan. RecTec toteuttaa tarvittaessa innovatiivisia teknologiaratkaisuja myös muuhun teollisuuteen.

Alla esiteltynä muutamia toteuttamiamme tuoteratkaisuja:

Lamellisyötin  Hihnakuljetin  Lajittelu  Varastolaari  Punnitus  Näytteenotin  Rengaspuristin  Lusikkahaarukkamurska

Sulkusyötin  Ilmaerotusjärjestelmä  Hoitotasot

Lamellisyötin

Linjaston tehokas toiminta perustuu täysin toimivaan syöttölaitteistoon. RecTecin teräslamellikuljetin tehdään erittäin kovaan käyttöön. Lamellikuljettimella voidaan yhdistää suuri varastotila toimintavarmaan ja hyvin säädettävään linjaston syöttöön.
Tarkka säädettävyys saadaan planeettavaihteistolla tai hydraulisella moottorilla. Kumitiivisteisten lamellien ansiosta hieno aines ei aiheuta kulumista laitteistoon eikä häiriötä tuotantoon.

Syöttölaitteen leveys voi olla metristä kolmeen metriin ja pituus 3-50 metriä. Kuljettimessa voi olla vaakaosuuden lisäksi jopa 35 asteen nousuosuus, jonka ansiosta materiaali saadaan syötettyä sujuvasti prosessiin. Kuljetin voidaan varustaa syöttörullalla tasaisen syötön varmistamiseksi. Ketjurakenteisena kuljetin on kestävä, hiljainen, energiatehokas ja siinä on vain vähän kuluvia osia.

Hihnakuljetin

RecTecin hihnakuljettimet ovat toimintavarmoja, kestäviä ja turvallisia. Linjastolla kuljetettavan materiaalin mukaan valitaan joko rullapukki-, liukulaita- tai liukupohjakuljetin. Toiminnan kannalta tärkeät puhdistuslaitteet, pölynsuojaus ja lain edellyttämät suojaukset sovitetaan prosessin ja asennuspaikan vaatimusten mukaisesti.

Lajittelu

Käsinlajittelukuljetin on suunniteltu työergonomia huomioiden. Lajitteluhihnan leveys ja materiaali valitaan lajiteltavan materiaalin määrän ja kappalekoon mukaan. Kuljettimen alkuosa voidaan varustaa nousevalla alkuosalla. Työturvallisuuden ja lämpötalouden vuoksi suppilot on varustettu sulkuläpällä. 

Lajittelukoppi voidaan varustaa lattialämmityksellä, ilmanvaihdolla, ilmalämpöpumpulla sekä työhön sopivalla valaistuksella.

Varastolaari

RecTecin teräsrakenteiset varastolaarit voidaan tyhjentää helposti pyöräkuormaajalla. Perinteisiin betonilaareihin verrattuna teräslaarit ovat tilankäytöllisesti parempia ja ne on helppo muotoilla linjastoon. Teräsmateriaali lyhentää myös asennusaikaa ja se on kustannustehokas.

Punnitus

Punnitus voidaan toteuttaa kaupalliseen käyttöön leimattuna vaakana. Linjalta tuleva tuote tulee hihnakuljetinta pitkin kahteen suuntaan ajettavalle jakokuljettimelle. Jakokuljettimelta materiaali putoaa  (esim. 3 m³) punnitusastiaan. Jakokuljettimen molemmissa päissä on samanlaiset punnitusastiat ja punnituslaitteet.

Materiaalin täyttäessä punnitusastian säädettyyn paino- tai pintarajaan asti, jakokuljetin vaihtaa suuntaa ja alkaa täyttää toista punnitusastiaa. Täyden punnitusastian paino kirjataan ylös automaattisesti summaavaan vaakaan. Punnitusastia tyhjennetään avaamalla pohjan liukupelti. Astia tyhjentyy hihnakuljettimelle, joka kuljettaa tuotteen eteenpäin prosessissa.

Näytteenotin

RecTecin näytteenottimella laitoksen materiaalivirrasta otetaan näyte tietyin väliajoin. Näytteenottoastia kulkee lineaarijohdetta pitkin hihnakuljettimen pudotuskohdan alta ja kerää talteen materiaalinäyteen analysointia varten.

Näytteenottoastia kulkee lineaarijohdetta pitkin säädetyllä nopeudella tai näyte voidaan ottaa tarvittaessa manuaalisella ajolla.

Rengaspuristin

Materiaalikäsittelykoneeseen liitetyllä RecTecin suunnittelemalla rengaspuristimella (Wheel Press) auton renkaiden irrottaminen vanteilta pystytään tekemään nopeasti ja turvallisesti ilman käsityötä.

Lusikkahaarukkamurskain

RecTecin lusikkahaarukkamurskain varustetaan kahdella eri roottorilla, jotta eri raaka-aineet saadaan murskattua optimaalisesti. Murskeen koko on säädeltävissä hydraulisesti avattavilla seuloilla.
Erityistä huomiota on kiinnitetty murskaimen kestävään rakenteeseen ja ylikokoisen materiaalin poistoon. Tämä mahdollistaa jatkuvan ja tehokkaamman tuotannon.


RecTec valmistaa myös perinteisiä rengas- ja esimurskaimia.

Sulkusyötin

 

Räätälöidyt sulkusyöttimemme on suunniteltu kestämään kuluttavia materiaaleja ja käsittelemään suuriakin kappaleita. 

Ilmaerotusjärjestelmä

Valmistamme murskainlaitosten ilmaerotusjärjestelmiä sisältäen seuraavat toiminnot:

  • Zikzak-erotin
  • Pölyputkisto (tarvittessa räjähdysluukuilla)
  • Sykloni
  • Sulkusyötin
  • Puhallin
  • Pölysuodatin

Hoitotasot

Suunnittelemme ja valmistamme standardien mukaiset hoitotasot portaineen ja kaiteineen asiakkaan tarpeiden mukaan.